Toiminta-ajatus

Hannah ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on:

-Auttaa psykiatrisessa avohoidossa olevia, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia ja asunnottomia sijoittumaan yhteiskuntaan tarjoamalla kodinomaisen tukiasunnon, jossa asukkaat voivat kartuttaa ja ylläpitää sosiaalisia kontakteja. Toiminnan perustana on psykososiaaliseen kuntoutukseen, avoimeen ja luottamukseen pohjaava vuorovaikutus. Jokaisen asukkaan tarpeet ja voimavarat huomioidaan yksilöllisesti. Toiminnallamme mahdollistamme opettelun mielekkääseen elämään.

- Edistää mielenterveyttä

- Yhdistää ja aktivoida kuntoutujia sekä heidän läheisiään, kuten myös eri hoitotahoja asiakkaan kuntoutumiseksi

- Toimia kristillisen arvopohjan mukaisesti

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta:

-Kuntouttavaa asumispalvelua ylläpitämällä HANNAH-nimisiä tukiasuntoja

-Ohjausta erilaisiin kouluttautumis-, harrastus-, tukityö- ja virkistystoimintoihin kuntoutumisen edistämiseksi